Nový Herštejn

Rozsáhlá zřícenina hradu, založeného před r. 1350, leží na zalesněném kopci. Jsou zde zbytky mohutné obytné věže, kde jsou vidět střílny a dobře znatelný vchod ve výši prvního patra.