Muzeum samorostů

Soukromé muzeum samorostů vytvořené v okolí myslivny stojící u silnice ze Slavonic do Stálkova. Většina exponátů se nachází pod širým nebem, subtilnější artefakty v garáži a bývalé stodole.