Poutní kostel Montserrat

Stojí v nadmořské výšce 548 m, původně tu byla kaple s kopií sochy P. Marie Montserratské, zázračné sochy Černé Madony z baziliky světoznámého španělského benediktinského kláštera na Montserratu.