Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích

V prostorách bývalého dolu si připomenete historii těžby černého uhlí na Kladensku. Prohlídka je směřována po trase havíře před jízdou do podzemí dolu, projdete cechovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi, lampovnou až k jámovým budovám dolu.