Kotýz

Vrch Kotýz se nachází 1 km od Koněpruských jeskyní, byl osídlen již od pravěku. Dochovaly se zde zbytky hradištních valů, vyskytují se tu i významné krasové jevy, zejména jeskyně a skalní mosty, např. Axamitová brána a Jelínkův most.