Synagoga Hradec Králové

Byla navržena v maurském slohu a postavena v letech 1904–1905. V budově se nacházel velký modlitební sál, byt rabína, šámese, domovníka a také zasedací místnost s archivem. Dnes je v jejích prostorách kavárna a kanceláře.