Hradec Králové – Masarykovo náměstí

Náměstí trojúhelníkového půdorysu je součástí pěší zóny, jako komorní veřejný prostor jej navrhl Josef Gočár. Charakterizuje ho fasáda bývalé Anglo-československé banky, před ní je umístěn pomník prezidenta T. G. Masaryka.