Austerlitz golf resort

18jamkové hřiště ve Slavkově u Brna je zajímavé a obtížné svými přírodními překážkami a uměle vybudovanými vodními plochami. Součástí areálu jsou kvalitní tréninkové plochy – driving range, putting a chipping greeny s cvičnými bunkery.