Augustiniánský klášter a Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně je považována za klenot gotické architektury na Moravě. Prohlédněte si ji a navštivte klášter cisterciaček, v němž je Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity s expozicí zakladatele genetiky Gregora Johana Mendela (1822–84), jenž byl opatem kláštera.