Červený Hrádek

Raně barokní zámek s pěkným parkem stojí nedaleko Jirkova. V rámci komentované prohlídky můžete navštívit zrcadlový sál, lovecký salónek i nejzajímavější prostory zámecké kaple a rytířského sálu, a dozvědět se, že právě tady mj. probíhala jednání předcházející neslavné Mnichovské dohodě.