Milešický prales

Původní lesní komplex pralesního vzhledu na východním svahu Boubína pokrývá asi 10 ha. Jedná se o porost se stářím 250–300 let, který je zbytkem původního přirozeného lesa v pásmu jedlosmrkových bučin.