Královský hvozd

Královský hvozd je známý již od roku 1273, kdy natrvalo tuto oblast připojil k Čechám král Přemysl Otakar II. Jedná se o pás podél jihozápadní hranice Čech, který tvořil přirozenou pralesem porostlou hranici zabraňující vpádu nepřátel do země.