Klášter Vyšší Brod

Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě bylo založeno Vokem z Rožmberka v červnu roku 1259 a patří mezi nejkrásnější a nejautentičtěji dochované kláštery v českých zemích.