Minerální pramen Vřídlo

Nejznámější karlovarský minerální pramen naleznete na Vřídelní kolonádě postavené v roce 1975 v populárním funkcionalistickém slohu. Vřídlo vyvěrá v srdci Karlových Varů na pravém břehu říčky Teplé. Jeho gejzír tryská až do výšky 12 metrů. S teplotou 73,4 °C je nejteplejším termálním pramenem Čech.

Je to právě voda z Vřídla, která se používá k léčebným koupelím, Protože je ale příliš horká, chladí se na 50 °C a 30 °C. Část vody je rozváděna pro pitnou kúru, část k zásobování lázní a část pro výrobu vřídelní soli či pokamenování suvenýrů. 

Historie Vřídelní kolonády

Nad Vřídlem stávaly dříve pouze lehké a snadno opravitelné přístřešky, protože se pramen choval poměrně nepředvídatelně a jeho voda neplánovaně vybuchovala. První empírová kolonáda byla vystavěna až v roce 1826. měla podobu nízké zasklené sloupové haly, která byla odvětrávána dvoustupňovou kupolí. O 60 let později byla dřevěná konstrukce nahrazena bytelnější litinovou podle návrhu vídeňských architektů Fellnera a Helmera. Ta však v roce 1939 zrezivěla a musela být opět nahrazena dřevem. Dnešní podoba Vřídelní kolonády vznikla v roce 1975. Prosklená železobetonová budova byla navržena v oblíbeném funkcionalistickém slohu.