Rašovické skály

Rašovické skály jsou součástí rozsáhlého čedičového hřebene Nedíl (637 m n. m.). Svahy a travnaté plochy jsou porostlé telomilnou vegetací, nachází se zde řada chráněných druhů rostlin.