Moučné pytle – přírodní památka

Jedná se výraznou žulovou skalní hradbu na jižním svahu Jeleního vrchu (644 m). Podle svého tvaru připomínající moučné pytle dostaly skalní útvary dnešní název.