Uložit Uloženo

Trojský zámek s krásným parkem

Při svém putování po Praze byste neměli vynechat malebnou čtvrť Troja, kde v kouzelných zahradách stojí pěkný barokní zámek, jedna z budov Galerie hlavního města Prahy. Sousedí s botanickouzoologickou zahradou, tak výlet za uměním spojte třeba i s poznáváním fauny a flóry. 

Vila inspirovaná cestami po Itálii

Stavba raně barokního zámku započala v roce 1679. Spíše než zámkem by se však měl nazývat vilou – inspirací byly honosné římské předměstské vily, které při svých cestách obdivoval Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka a jednu takovou si po návratu do rodné země přál i pro sebe.

Středem celé víly je velký sál, do obou stran se z něj rozbíhá chodba s přilehlými salony. Působivé jsou malířské práce uvnitř zámku a také dvouramenné schodiště vedoucí do zahrady. To zdobí monumentální plastiky, které symbolizují boj Titánů s antickými bohy.

Zahrada s uměleckými díly i labyrintem

Rozhodně nevynechejte ani procházku po zahradě. Její dnešní podoba spadá do 80. let 20. století, ale koncept vychází z původní barokní zahrady založené na konci 17. století. Hlavním znakem barokních zahrad je osová symetrie a celý projekt je inspirován rodovým znakem Šternberků – osmicípou hvězdou. Osmička se v různých schématech objevuje v celé zahradě.

Kromě buxusových plotů, záhonů s letničkami, okrasných i vzrostlých stromů tu budete obdivovat drobné stavby a umělecká díla, jako jsou barokní fontány, prospekty s kolorovanou štukovou výzdobou, pergola se sousoším Paridův soud, terakotové vázy nebo bysty imperátorů na střeše oranžérie a domku zahradníka. V sadu, který je rozdělený do osmi polí připomínajících tvar hvězdy, je pak labyrint z vysokých habrových plotů, v jehož středu stojí líska turecká.

Kromě historických děl tu narazíte i na ta modernější. Například uprostřed jabloňového sadu stojí tajemná maringotka, umělecké dílo Tomáše Džadoně z roku 2006 s názvem Tradiční karavan. Inspirací mu byl pobyt ve Finsku, v karavanu se spojují původní formy bydlení s těmi současnými.

Zajímavá je také Zpívající fontána z roku 2019, kterou se Matouš Lipus vyjadřuje k problematice nedostatku vody a reaguje na klimatickou změnu planety. Anebo soubor sedmi studánek od Václava Cíglera (2016), což jsou kruhové objekty naplněné vodou fungující jako zrcadla.

Praktické informace

  • Zámek i zahrady jsou otevřené od dubna do konce října, a to denně kromě pondělí.
  • Vstupné se platí pouze do zámku, zahrady jsou v otevírací době volně přístupné. Nabízejí i snížené a rodinné vstupné, slevy mají také např. držitelé Lítačky.
  • Bezbariérové je pouze přízemí zámku.
  • K Trojskému zámku dojedete autobusem MHD (zastávka Zoologická zahrada), případně využijte parkoviště zoologické zahrady.
Nahoru