Křenovské (Mařínské) hradisko

Trojdílné hradiště o rozloze asi 2 ha založené zřejmě v 9. stol. Zachovány jsou zbytky valů a příkop, kolem hradiště prochází žlutá turistická značka.