Začátek jara ve znamení veletrhů pracovních příležitostí

Začátek jara ve znamení veletrhů pracovních příležitostí

Aneta Vopálková 11. 4. 2019 Sdílet

Na konci minulého měsíce jste náš HR tým mohli potkat na vysokých školách v regionálních městech.

První naší zastávkou byl Career day v Mladé Boleslavi, který pořádala vysoká škola Škoda Auto. V rámci této akce jsme se celý den potkávaly v prostorách školy se studenty různých oborů a ročníků a povídaly jsme si s nimi o možnostech stáží, praxí, případně o dalších uplatněních po ukončení školy. Využily jsme i příležitosti přednáškového bloku a studentům jsme udělaly menší “exkurzi” do Slevomatu a našich oddělení. Studenti se tak mohli dozvědět, v jaké oddělení nejčastěji rozšiřujeme a co je konkrétní náplní daných pozic.

Po Mladé Boleslavi jsme se přesunuly trochu jižněji na fakultu managementu v Jindřichově Hradci. Zde jsme podobně jako v Mladé Boleslavi, představovaly Slevomat jako potenciálního zaměstnavatele, probíraly se studenty možné uplatnění jak v regionech, tak v Praze. Kromě klasického stánku s informacemi o pozicích jsme měly pro studenty připravený workshop na téma firemní kultury. Studentům jsme tak ukázaly nástroje, jak firemní kulturu budovat, jak si stanovit firemní hodnoty, kde informace o firemní kultuře hledat, případně na jakých portálech firemní kulturu prezentovat. Samozřejmě jsme se také se studenty podělily o to, jak to chodí u nás ve Slevomatu.

Firemní kultura je pro nás velmi důležitá, a tak dbáme na to, aby se nám a našim kolegům v práci líbilo. Všichni si tu ve firmě tykáme, nezáleží ani na věku a ani na pozici. Nemáme žádné dress cody a ani manuály. To, co nás všechny pojí dohromady jsou naše firemní hodnoty.  

Studentům jsme také představily aktivity, které pro naše kolegy děláme v rámci well beingu. Abychom napříč všemi odděleními věděli, co je ve firmě nového, pořádáme každý měsíc tzv. otvíračky, kde si při snídani všechny novinky řekneme. Pro uzavření měsíce nám slouží naopak zavíračky, kde shrneme úspěchy a neúspěchy daného měsíce a dáme si cíle na následující měsíc. Každý měsíc také připravujeme HR event, kde se snažíme vyjít vstříc jak extrovertům/introvertům, sportovcům/nesportovcům, milovníkům knih/ milovníkům filmů.

A protože v práci tráví člověk opravdu hodně času, slavíme společně i významné události, jako jsou například narozeniny nebo výročí vstupu do Slevomatu. A když není ani výročí, ani se neslaví narozeniny, snažíme se vymýšlet i další malá překvápka. Někdy jsou to radosti větší, jako třeba masáže, někdy jsou to překvápka menší, například balíčky proti bacilům, den žvýkaček, tulipány k mezinárodnímu dni žen.

Tento rok to bylo poprvé, co jsme se účastnili veletrhů pro studenty mimo Prahu a musíme říci, že si odnášíme velmi pozitivní dojmy. Pokud jste nás na veletrzích nezastihli a chtěli byste, další akce kde se společně můžeme potkat je přednáška na VŠE 17.4., kde se mimo nás setkáte i s naší obchodní ředitelkou.

Těšíme se na Vás:) 

Aneta Vopálková

Aneta Vopálková

HR Specialist Senior