Nehrozí vám v zahraničí průšvih? Jak cestovat se psem bez postihu

Nehrozí vám v zahraničí průšvih? Jak cestovat se psem bez postihu

Sandra Soukupová 21. 8. 2019

Berete na zahraniční dovolenou i svého psa? Zkontrolujte si, že pro něj máte nejen dostatek granulí, ale i všechny potřebné doklady a očkování. Vyhnete se tak případným problémům a pokutám. Následující pokyny se týkají i koček a fretek v zájmovém chovu, tj. domácích mazlíčků, nikoli zvířat na prodej.

Jedu se psem do EU

Nechte zvíře očipovat

Pokud cestujete se psem, kočkou nebo fretkou do zemí Evropské unie, musíte zvíře očipovat. Veterinář mu vpraví pod kůži mikročip se specifickým kódem. Je to vlastně taková zvířecí občanka.

Důležité je, aby čip odpovídal normám ISO 11784 a 11785. Takový čip jde totiž načíst čtecím zařízením používaným v Evropské unii. Pokud byste měli jiný čip, musíte s sebou mít i odpovídající čtecí zařízení.

Uznává se i tetování zvířete, které je jasně čitelné a u kterého můžete doložit, že bylo vytetováno před 3. červencem 2011. Důležité je, abyste zvíře nechali očipovat před očkováním proti vzteklině a vydáním pasu.

Dobré vědět: Tyto hotely umožňují ubytování se psem. Kam vyrazíte?

Tip: Cestování domácích mazlíčků upravuje na území Evropské unie nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 576/2013, o neobchodních přesunech zvířat.

Pořiďte zvířeti cestovní pas

Pes, kočka i fretka musí mít svůj vlastní cestovní pas. Používá se jednotný formát platný v celé Evropské unii. Pas vám vystaví veterinář, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou. Stojí okolo 400 Kč a vzor si můžete prohlédnout na stránkách Státní veterinární správy.

Tento pas se vydává od 29. prosince 2014. Pokud máte doma pas se starším datem vydání, nemusíte se bát, stále je platný. Kdybyste však chtěli mít jistotu, ověřte si platnost pasu u svého veterináře.

Tip: Zvíře musí cestovat v přítomnosti svého majitele, který je uvedený v pase. Může jet i s jinou fyzickou osobou, tzv. oprávněnou osobou, kterou majitel k cestě písemně zmocní.

Nezapomeňte na očkování proti vzteklině

Než vyrazíte na dovolenou, nechte svého psa, kočku nebo fretku očkovat proti vzteklině. U psů je toto očkování povinné ze zákona, i když s ním nikam nejezdíte, u koček a fretek je očkování nezbytné pouze v případě, že s nimi cestujete do zahraničí. Když s nimi pojede v rámci ČR, zákon žádné očkování nevyžaduje.

Očkování proti vzteklině je povinné od 12 týdnů stáří zvířete a veškeré potřebné informace o vakcinaci vám poskytne veterinář. Jakmile bude zvíře očkované, dejte si očkování zapsat do cestovního pasu zvířete. Pohlídejte si, abyste dodrželi časové lhůty.

Očkování proti vzteklině se pro účely cestování považuje za platné:

  1. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu od výrobce považováno za poslední pro základní očkování. Další je až přeočkování po roce nebo třech v závislosti na vakcíně.
  2. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování (platnost očkování udává výrobce). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

Pokud cestujete s mláďaty, kterým ještě nebylo 12 týdnů, mohou vám členské státy udělit výjimku z povinného očkování proti vzteklině. Musí však platit, že mají pas a nepřišla do styku s volně žijícími zvířaty nebo jsou doprovázena matkou, na které jsou závislá.

Členské státy mohou povolit i cestování mladých zvířat mezi 12–16 týdny, která už naočkovaná byla, ale očkování není z pohledu cestovních podmínek zatím platné. Více informací najdete na stránkách Evropské komise.

Nechte psa odčervit

Chystáte se do Velké Británie, Irska, na Maltu nebo do Finska? Tyto země vyžadují, aby byli psi nejen očkovaní proti vzteklině, ale také odčervení (ošetření proti echinokokům). I tady si dejte pozor na správné načasování. Odčervení musí proběhnout 120–24 hodin před vstupem do země.

Odčervení si nechte potvrdit do cestovního pasu psa, a to včetně data a hodiny ošetření, názvu přípravku a výrobce. Aby bylo odčervení platné, musí obsahovat účinnou látku praziquantel.

Tip: S jedním majitelem může jet maximálně 5 zvířat. Výjimkou jsou cesty na chovatelské výstavy, sportovní akce a soutěže.

Jedu se psem mimo EU

Pokud se se psem chystáte do zemí mimo Evropskou unii, musíte se řídit pokyny, které stanovila tamější veterinární správa. Na stránkách Státní veterinární správy najdete potřebné kontakty, případně se obraťte na zastupitelský úřad dané země.

Cestování domácích mazlíčků mimo EU může být spojeno se správními poplatky, pokud vám Státní veterinární správa musí vydat osvědčení k vývozu nebo ověřit pas zvířete.

Platí se:

  • za vydání veterinárního osvědčení k vývozu pro jedno zvíře,
  • za vydání veterinárního osvědčení k vývozu za více než jedno zvíře,
  • za úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete.

Více informací a kontakty na třetí země najdete na stránkách Státní veterinární správy.

Co když pokyny nedodržíte?

Pokud celní nebo veterinární orgány dané země zjistí, že jste nedodrželi stanovené požadavky, mají tři možnosti jak postupovat.

  1. Odešlou zvíře zpět do země, ze které bylo odesláno.
  2. Izolují zvíře pod úřední kontrolou na dobu nezbytně nutnou k dosažení souladu se zákonnými podmínkami
  3. V krajním případě, pokud navrácení zvířete není možné nebo jeho izolace není z praktických důvodů proveditelná, zvíře usmrtí v souladu s příslušnými vnitrostátními pravidly týkajícími se ochrany zvířat v zájmovém chovu při usmrcování.

Náklady spojené s vyjmenovanými opatřeními hradíte vy jako majitel, případně oprávněná osoba, která má zvíře na starosti. Samozřejmě nemáte nárok na žádné finanční odškodnění. Než tedy vyrazíte na dovolenou se psem, zkontrolujte si, že máte vše v pořádku. 

Jak se vám článek líbil?

Sandra Soukupová

Co bych vám na sebe tak práskla? :) Mám ráda zmrzlinu, cestování, hory, jízdu na kole a lego. Jako malá jsem chtěla být zpěvačkou, právničkou, doktorkou, majitelkou restaurace nebo třeba popelářkou. Nakonec vyhrálo psaní a nelituji, protože mně i čtenářům rozšiřuje obzory, což je skvělé. 

Zaujal vás článek? Tohle se vám bude líbit!

Nahoru