Odhalte tajemství židovského města. Tipy na netradiční procházku starou Prahou

Odhalte tajemství židovského města. Tipy na netradiční procházku starou Prahou

Iva Petřinová 18. 6. 2020

Že kdesi v historickém centru Prahy žilo v minulosti židovské obyvatelstvo, tuší mnozí s nás. Co o něm ale víme a jak tuto neveselou kapitolu našich dějin předat dětem, aniž bychom u nich vyvolaly noční děsy? Vypravte se na vycházku bývalým židovským ghettem a vyprávějte dětem staré pověsti, kterými je židovská Praha opředena. Je jich mnoho, jsou půvabné, ale také velmi květnaté. Doporučuji nastudovat zejména tu o golemovi a rabbi Löwovi (bude se hodit).

Jak vznikl golem a kdo ho najde první

Trasu je nejvhodnější začít na náměstíčku Franze Kafky, kam se snadno dostanete buď metrem (stanice Staroměstská), nebo tramvají (náměstí Jana Palacha). Dětem můžete povědět o tom, že v dávných dobách do českých zemí dorazil houf židovských obyvatel, kteří byli vyhnáni ze své země a usadili se také v Praze. Protože ale vypadali trochu jinak, jedli jiná jídla, ctili jiné svátky, a dokonce počítali letopočet úplně jinak než ostatní Pražané, žili ve čtvrti oddělené od ostatních hradbami.

Procházku bývalým židovským městem začněte na náměstí Franze Kafky.Procházku bývalým židovským městem začněte na náměstí Franze Kafky.

Ukázat ubytování v Praze

Bohatí měšťané z okolí Staroměstského náměstí vedle sebe Židy neviděli rádi, protože byli velmi dobrými obchodníky a díky své podnikavosti a obratnosti rychle bohatli. A tak na ně staroměstští čas od času zaútočili, obviňovali Židy z nejrůznějších zločinů a nejednou je i vyhnali z Prahy pryč. Když zase jednou hrozilo židovskému obyvatelstvu nebezpečí, tak moudrý rabbi Löw viděl, že vlastní silou příkoří na svém lidu odvrátit nedokáže, a rozhodl se vytvořit tvora, který by mu pomohl chránit Židy proti nepřátelům.

A právě toho se vypravíme hledat. Vydáme se Maiselovou ulicí a pozorně se díváme pod nohy. Nebude to dlouho trvat a golemovu podobiznu spatříte přímo v dlažbě před restaurací se stejnojmenným názvem.

Slevomatí tip: Kdyby vás cestou přepadl hlad, zastavte se pro něco dobrého do ruky. Do mapy níže jsme vám vyznačili tyto dva podniky, kde vám připraví jídlo s sebou.

Ukázat další restaurace po cestě

Židovská synagoga s expozicí Židovského muzea

A těsně za ní už se objevuje budova Maiselovy synagogy – tedy židovského kostela. Sami vidíte, že vypadá trochu jinak, než jsme zvyklí u kostelů, do kterých chodíváme my. Najdete nějaké rozdíly? Určitě na každé synagoze uvidíte znak šesticípé hvězdy a desek desatera přikázání, také se do ní obvykle schází po schodech dolů. Když vchází kluci do kostela křesťanského, sundávají si čepici, ale v synagoze je to přesně naopak – muži si berou čapku zvanou jarmulka nebo kipa. A taky si představte, že se v synagoze modlí muži a ženy odděleně, muži v hlavním sále a ženy se jen dívají okénky z galerie.

V Maiselově synagoze se stejně jako ve většině ostatních nachází expozice Židovského muzea.V Maiselově synagoze se stejně jako ve většině ostatních nachází expozice Židovského muzea.

A jak to vypadá uvnitř? Nečekejte žádnou výzdobu, obrazy, sošky ani buclaté andělíčky; místo toho se na východní stěně nachází svitek Tóry – tedy posvátného písma, ze kterého rabín (židovský kněz) předčítá při bohoslužbě, a také zde plane věčné světlo na sedmiramenném svícnu – jednom z typických židovských symbolů.

Proč se ulice i synagoga nazývá Maiselova? No, protože ji nechal postavit Mordechaj Maisel, který podle pověsti k velkému bohatství přišel, ale nezpyšněl. Naopak peníze použil na stavbu této a ještě další synagogy, kterou uvidíme později, zřídil lázeň pro ženy, chudobinec, sirotčinec a špitál, nechal vydláždit blátivé uličky, a dokonce prý mnoha chudým nevěstám obstaral věno. Dnes se v synagoze stejně jako ve většině ostatních nachází expozice Židovského muzea, pro malé děti ale jeho návštěva příliš vhodná není.

Dům rabína Löwa a kameny zmizelých

Golem se v synagoze ale taky nenachází, proto pokračujeme dál, odbočíme vlevo do ulice Široká a na chvilku zastavíme před domem, na němž se nachází pamětní deska a znak lvíčka – poznávací znamení toho, že právě tady žil uznávaný rabbi Löw. Jeho zásluhy jsou veliké a my ho známe jen jako tvůrce bájného golema!

Golema stvořil rabbi Löw, aby ochránil židovské obyvatele před útoky Pražanů.Golema stvořil rabbi Löw, aby ochránil židovské obyvatele před útoky Pražanů.

O tom, že by bývalo židovské obyvatelstvo potřebovalo nějakého silného ochránce i v dobách nedávno minulých, svědčí malé mosazné dlaždičky zasazené do chodníku, které nesou jména těch, kteří v době 2. světové války museli opustit své zdejší domovy a zpět z koncentračních táborů se již nevrátili. Říká se jim „kameny zmizelých“ a jsou to zkrátka takové malé pomníčky, po kterých se nešlape.

Slevomatí tip: Chtěli byste víc tipů na rodinné procházky po Praze? Iva Petřinová, autorka tohoto článku a pražská průvodkyně, vydala knihu „Hravý průvodce Prahou: Vycházky, na které se děti budou těšit“. Najdete v ní spoustu krásných vycházek a zajímavých příběhů z dávné minulosti.

Smutný Guinessův rekord

Podobně truchlivý osud připomíná protější Pinkasova synagoga, jež se zapsala i do Guinessovy knihy rekordů, bohužel ale velmi smutným písmem. Na jejích zdech se totiž nachází nejdelší náhrobní nápis na světě – 77 297 jmen Židů, kteří zahynuli během 2. světové války.

Pinkasova synagoga se zapsala do Guinessovy knihy rekordů velmi smutným písmem. Na jejích zdech se totiž nachází nejdelší náhrobní nápis na světě.Pinkasova synagoga se zapsala do Guinessovy knihy rekordů velmi smutným písmem. Na jejích zdech se totiž nachází nejdelší náhrobní nápis na světě.

K synagoze přiléhá ještě starobylý hřbitov, do něhož můžeme nahlédnout nenápadným okénkem v hradební zdi z ulice 17. listopadu. A co uvidíte? Zvětralé náhrobní kameny s navršenými kamínky jakoby poházené jeden vedle druhého tiše mlčí o těch, kteří tu dříve žili. Protože se hřbitov neměl kam rozšiřovat, byli mrtví z nedostatku místa ukládáni nad sebou – a to až ve 12 vrstvách!

K Pinkasově synagoze přiléhá starobylý hřbitov. Protože se hřbitov neměl kam rozšiřovat, byli mrtví z nedostatku místa ukládáni nad sebou, a to až ve 12 vrstvách!K Pinkasově synagoze přiléhá starobylý hřbitov. Protože se hřbitov neměl kam rozšiřovat, byli mrtví z nedostatku místa ukládáni nad sebou, a to až ve 12 vrstvách!

Hřbitov obejdeme tak, že odbočíme vpravo do ulice U Starého židovského hřbitova, kde si povšimneme synagogy Klausovy (nemá nic společného se Santa Clausem ani žádným jiným Klausem), jen zde dříve stávaly tři stavby (klausy) – synagoga, rituální lázeň a talmudická škola. Za jejím vznikem stojí nám již známý Mordechaj Maisel a dnes se v ní nachází expozice s předměty dokumentující běžný život, ale i svátky, zvyky a tradice Židů.

V Klausově synagoze najdete expozici s předměty dokumentující běžný život, ale i svátky, zvyky a tradice Židů.V Klausově synagoze najdete expozici s předměty dokumentující běžný život, ale i svátky, zvyky a tradice Židů.

Místo, kde se ukrýval golem

Ale to už máme na dohled místo z nejtajuplnějších, Staronovou synagogu. Ano, je to ta, na jejíž půdě by měl být ukrytý golem. Aspoň tak to vypráví pověst; jednoho pátečního večera odešel rabín do synagogy zahájit svátek šábes a zapomněl golemovi vyjmout šém. Golem začal být neklidný, až se rozzuřil natolik, že ničil všechno, co mu přišlo pod ruku. A tak rabbi Löw z obavy o bezpečnost židovské čtvrti golema prý vzal, odvedl na půdu Staronové synagogy, vyňal šém a pozpátku odříkal formulkou, kterou dříve stvořil. Golem se rozpadl na prach, a tak už ho nikdy nikdo neviděl. Tedy pár nadšenců se ho najít pokusilo, ale na půdě nenašli víc než prach a špínu. Ještě jeden zádrhel má tahle pověst, na půdu lze vylézt pouze po nebezpečném „žebříku“ a rabín musel být tedy pořádný silák, aby tam golema vůbec dopravil.

Staronová synagoga, místo, kde byl údajně golem zničen.Staronová synagoga, místo, kde byl údajně golem zničen.

Tip: Chcete dětem dopřát i trochu toho hraní? Vezměte je na dětské hřiště v Masné ulici.

Popojdete-li o kousek dál a zvednete hlavu, uvidíte ještě bývalou židovskou radnici i s hodinami, jejichž ručičky jdou pozpátku. To proto, že hebrejština, stejně jako většina východních jazyků, se čte zprava doleva. Toto by mohl být konec naší vycházky i povídání, nejste-li však ještě úplně vyčerpáni, jděte kousek Pařížskou třídou, která na přelomu 19. a 20. století nahradila křivolaké uličky ghetta, a přejděte do ulice Široká, až dojdete k půvabné stavbě Španělské synagogy. Při pohledu na ni, je jasné, kde brali architekti inspiraci pro svou práci. Dnes je v ní umístěno pokračování expozice o novodobých dějinách Židů v Čechách a na Moravě.

Jděte kousek Pařížskou třídou až k půvabné stavbě Španělské synagogy. Při pohledu na ni, je jasné, kde brali architekti inspiraci pro svou práci. Dnes je v ní umístěno pokračování expozice o novodobých dějinách Židů v Čechách a na Moravě.Jděte kousek Pařížskou třídou až k půvabné stavbě Španělské synagogy. Při pohledu na ni, je jasné, kde brali architekti inspiraci pro svou práci. Dnes je v ní umístěno pokračování expozice o novodobých dějinách Židů v Čechách a na Moravě.

Dobré vědět: Návštěva objektů patřících Židovskému muzeu není vhodná pro menší děti. Se staršími dětmi můžete navštívit interiér Staronové synagogy, která stále slouží svému účelu.

A jsme na konci výpravy. Teď už je jen na vás, jestli vyrazíte domů, nebo třeba pro něco dobrého k snědku.

Ukázat restaurace, kde vám zabalí jídlo s sebou

Co ještě vidět v Praze?

Jak se vám článek líbil?

Iva Petřinová

Už jako malá jsem ležela v encyklopediích, cestovala prstem po globusu a snila o tom, že jednou navštívím všechna ta tajuplná a neznámá místa. Jak šel čas, exotická místa už mě přestala lákat a zjistila jsem, že všude dobře, doma nejlíp :-) A kde je to doma? No přece v Praze. Proto jí provázím turisty, debatuji s dětmi ve škole o její historii a píšu o ní knížky a články do časopisů.

Zaujal vás článek? Tohle se vám bude líbit!