Hnutí Žebřík

5,0 / 5 (2 hodnocení)

„Blaženější je dávat než brát! Ale nejdůležitější je probudit touhu. Otevřít oči! Nadchnout! To je nejtěžší úkol. Ostatní záleží jenom na Tobě.“ Miroslav Nevrlý HNUTÍ ŽEBŘÍK je nevládní, nezisková organizace, která se zabývá aplikací netradičních metod vzdělávání a výchovy, zejména zážitkové pedagogiky na základních a středních školách v Olomouckém kraji. Dále poskytováním obecně prospěšných aktivit v oblastech podpory zdravého životního stylu a aktivního, smysluplného trávení volného času. Prostřednictvím zážitkové pedagogiky pozitivně působíme na fyzickou, psychickou a sociální složku osobnosti dětí a mládeže. Mezi naše činnosti patří provozování zájmových činností a programových, výchovně vzdělávacích bloků, organizování nárazových akcí a poskytování střednědobých pobytových akcí pro širokou veřejnost, zejména pro děti a mládež v Olomouckém kraji. Dále také organizování projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů. Členové a instruktoři našeho občanského sdružení jsou zejména vysokoškolští studenti Univerzity Palackého v Olomouci. A to zejména z oborů rekreologie, psychologie, pedagogiky, ale i další nadšení studenti, které tato činnost naplňuje a hlavně baví. Děláme tyto aktivity s radostí, což je v této oblasti zásadním předpokladem kvality.

Tento podnik právě nemá žádnou nabídku.