Školička Na zámku

V naší Školičce chceme nabídnout dětem a rodičům vstřícné prostředí, zajistit dětem dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení v úzké spolupráci s rodinou. Vytvořit dětem radostné a bezpečné klima, a tak vytvořit optimální prostředí pro zdravý všestranný rozvoj dítěte. Tým zkušených předškolních pedagogů bude připravovat školní a třídní program, tak aby byly uplatňovány aktivity spontánní a řízené, vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte a to vše prostřednictvím využití projektové a zážitkové metody výuky. Záměrem Školičky je nejen uspokojovat fyziologické a psychické potřeby dětí, s důrazem na individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí, včetně potřeb specifických (talent, postižení) zajišťovat jejich zdravý a harmonický vývoj a položit základy pro návyky zdravého způsobu života, a celoživotního vzdělávání.

Tento podnik právě nemá žádnou nabídku.