Speciální pedagog

Jmenuji se Michaela Petráková nabízím Vám a Vašem dětem či blízkým služby speciálního peagoga. Věnuji se především oblasti logopedie a etopedie. V rámci služeb logopedie nabízím službu logopedického asistenta - logopedickou prevenci, rozvoj slovní zásoby, cvičení oromotoriky a pomoc s nápravou jednoduché dyslálie. V rámci etopedických služeb nabízím Přípravu předškoláků na vstup do základní školy - rozvoj zrakového vnímání, zraková analýza a syntéza, rozvoj sluchové analýzy, cvičení prostorové a časové orientace, rozvoj řeči a slovní zásoby, cvičení na početní představy, rozvoj grafomotoriky apod. Pokud máte jakkýkoliv dotaz či problém, neváhejte mě kontaktovat. Budu se těšit na spolupráci.

Tento podnik právě nemá žádnou nabídku.

Předchozí nabídky