Speciální pedagog

Jmenuji se Michaela Petráková nabízím Vám a Vašem dětem či blízkým služby speciálního peagoga. Věnuji se především oblasti logopedie a etopedie. V rámci služeb logopedie nabízím službu logopedického asistenta - logopedickou prevenci, rozvoj slovní zásoby, cvičení oromotoriky a pomoc s nápravou jednoduché dyslálie. V rámci etopedických služeb nabízím Přípravu předškoláků na vstup do základní školy - rozvoj zrakového vnímání, zraková analýza a syntéza, rozvoj sluchové analýzy, cvičení prostorové a časové orientace, rozvoj řeči a slovní zásoby, cvičení na početní představy, rozvoj grafomotoriky apod. Pokud máte jakkýkoliv dotaz či problém, neváhejte mě kontaktovat. Budu se těšit na spolupráci.

Tento podnik právě nemá žádnou nabídku.