O nás

Společnost Kvintech solution je správcem metody Imitum.

Pro člověka je nejlepší to, co je přirozené. Přirozeně se člověk odnepaměti učil pozorováním a napodobováním. Na tomto přirozeném principu je založena i metoda Imitum (z latinského imitatio – napodobení).

Malé děti se vše učí pozorováním a napodobováním, mimo jiné i svůj rodný jazyk. Poslouchají rodiče a lidi okolo sebe, snaží se jim porozumět a napodobovat je. Není to pro ně jednoduché, ale nakonec se naučí dobře mluvit dřív, než je ve škole seznámí s gramatikou. Podobné je to i se studiem cizích jazyků – stačí jen poslouchat a napodobovat.

Metoda Imitum vychází z této přirozenosti a na rozdíl od tradičních gramaticko-překladových metod, které se většinou ještě stále používají ve školách, nevyžaduje žádné biflování. Tento princip ostatně formuloval už Jan Amos Komenský. Jeho pojetí výuky cizích jazyků se dá shrnout do tří základních bodů:

žádné biflování gramatiky a slovíček
poslouchat a mluvit
nové informace vždy s něčím spojit (obrázek, zvuk, příběh)
Tyto body J. A. Komenského tvoří základní koncept metody Imitum.

Zobrazit více