Obecné podmínky a pravidla soutěží portálu Slevomat

Slevomat 27. 9. 2017

1. Organizátorem soutěží je společnost Slevomat.cz, s.r.o., IČ: 24698059, se sídlem Pernerova 691/42, Praha – Karlín, PSČ 186 00, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 166961 (dále jen „Organizátor“).

2. V návaznosti na tyto obecné podmínky a pravidla budou vždy přiměřeným způsobem vyhlašovány konkrétní soutěže (zpravidla na magazínu Organizátora na https://magazin.slevomat.cz/, Facebooku, Instagramu, na webových stránkách Slevomatu nebo na emailové adresy uživatelů), přičemž ve vyhlášení bude uvedeno zejména zadání a specifikace výhry, jakož i další podmínky a pravidla soutěžního plnění, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže.

3. Účast v soutěži je podmíněna registrací na portálu Slevomat (vytvoření účtu). Jedna osoba může v rámci vyhlášené soutěže učinit vždy jen jedno soutěžní plnění (jeden soutěžní příspěvek). Účastník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

4. Účastníkem soutěže nemůže být osoba, která je v pracovněprávním či obdobném vztahu k Organizátoru.

5. Účastník soutěže je povinen odeslat soutěžní příspěvek vždy z e‑mailové adresy, která je pro něj zároveň přihlašovacím e‑mailem na portálu Slevomat. V opačném případě je soutěžní příspěvek neplatný.

6. Před začátkem soutěžního plnění je Organizátor oprávněn přiměřenou formou soutěž zrušit.

7. Organizátor je oprávněn soutěžní příspěvek do soutěže nezařadit (ze soutěže vyřadit), zejména pokud jeho obsah bude zřejmě v rozporu s právním řádem České republiky či obecně přijímanými etickými normami, nebo v případě podezření na duplicitní příspěvek.

8. Ve sporných případech a v případech neexaktních kritérií soutěžního plnění rozhoduje o úspěšné účasti v soutěži a splnění dalších podmínek pro případný nárok na výhru vždy Organizátor.

9. Organizátor neodpovídá za nezaviněné nezařazení soutěžního příspěvku do soutěže, včetně nezařazení v důsledku zachycení příspěvku ve SPAM filtrech nebo v důsledku technických problémů.

10. Organizátor soutěže kontaktuje úspěšného účastníka soutěže do 7 dnů vždy zpravidla prostřednictvím e‑mailové adresy či telefonicky. Pokud úspěšný účastník nebude do jednoho týdne na sdělení reagovat nebo neposkytne požadované relevantní informace směřující k předání výhry a jejího vyúčtování, výhra propadá a nárok na ni zaniká.

11. Organizátor je dle svého uvážení co do rozsahu a způsobů užití neomezeně oprávněn užít soutěžní příspěvek a jeho vyobrazení (včetně jeho zpracování, spojení s jiným prvkem či zařazení do souboru), záznamy pořízené při průběhu soutěže (zejména fotografie, zvukový a zvukově-obrazový záznam z předání výhry) a v této souvislosti i jméno vítěze soutěže.

12. Účastník soutěže poskytuje Organizátoru za účelem účasti v soutěži a jejího vyhodnocení právo k užití soutěžních příspěvků, záznamů z průběhu soutěže a souhlas s uvedením jména a fotografie účastníka soutěže. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na https://www.slevomat.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.

13. Účastník soutěže odesláním svého soutěžního příspěvku přijímá tyto obecné podmínky a pravidla jakož i podmínky a pravidla uvedené ve vyhlášení konkrétní soutěže. 

Jak se vám článek líbil?

Slevomat

Tipy na výlety, pravidla k soutěžím a všechno, co by vás o Slevomatu mohlo zajímat.