Vyjádření Slevomatu k situaci v Zapakatel.cz

Vzhledem ke zprávám v médiích v posledních dnech se nás zákazníci a partneři ptají, jak je to s majetkovým propojením Slevomatu a Zapakatel.cz. Ke konkurenci se vyjadřujeme jen zřídka, ale v této situaci by mohlo dojít k ohrožení důvěry Slevomat.cz i celého trhu slevových portálů.  

Slevomat.cz od srpna 2011 držel podstatný podíl v Zapakatel a měl ve firmě svůj finanční dozor. S managementem portálu jsme však nenašli shodu z hlediska operačního řízení, na naše návrhy byly odmítavé reakce, proto jsme od září 2012 drželi už jen minoritní podíl a koncem roku 2013 ze společnosti odešli úplně.

Pan Carba z portálu Zapakatel využil v minulosti rozchodu obou firem k vyjádřením, ke kterým se zakladatel Slevomat.cz Tomáš Čupr vyjadřoval mj. takto: „Mnohem větší problém pro partnery slevových portálů než 3% rozdíl v marži je nezaplacení slevovým portálem. To se ironicky stalo v případě maséra, kterého pan Carba zmiňuje. Už však nezmiňuje, že Zapakatel je díky svým příliš nízkým maržím ztrátový a vystavuje tak své partnery enormnímu riziku. Slevomat.cz je portál profitabilní a nevěříme, že model Zapakatele je dlouhodobě udržitelný. Partneři, kteří s nimi spolupracují, vyměňují krátkodobou úsporu za jistotu výplaty peněz.“ (ČTK 3.8.2012)

„Celá situace nás mrzí, protože v rámci prozákaznického přístupu se celý tým Slevomatu všemi silami snaží budovat vztahy založené na důvěře, spolehlivosti a zárukách spokojenosti a tyto problémy, které nebylo v našich silách ovlivnit, mohou výsledky naší práce vážně ohrozit,“ říká výkonná ředitelka Slevomat.cz Marie Chytilová.

16. července 2014