Kolotoč štěstí Slevomatu podpoří Cestu za snem - Péťovi pomůže chodit bez berlí

Slevomat  již třetím rokem podporuje občanské sdružení Cesta za snem, které se snaží zviditelnit aktivity handicapovaných, vracet je do života a upozorňovat také na situaci posuzování invalidity občanů v České republice. Do 25. května můžete každý den zatočit Kolotočem štěstí Slevomatu a pokud se štěstí neusměje přímo na Vás, Slevomat přispěje jednou korunou na pokrytí nákladů na kurz chůze bez berlí pro Péťu Januše, který kvůli rakovině přišel o nohu a chodí o berlích. Další možností, jak zkvalitnit Petrův život s handicapem a podpořit jej v jeho snu – naučit se chodit bez berlí a začlenit se mezi zdravé vrstevníky – je účast na symbolickém Pochodu na Sněžku 31. května 2014, anebo finanční příspěvek formou nákupu trička s logem akce, které je možné zakoupit na Slevomatu.

„Dlouhodobou vizí Slevomatu je inspirovat zákazníky a plnit jim jejich přání a sny. Proto jsem ráda, že máme možnost již třetím rokem spolupracovat s občanským sdružením Cesta za snem a společně se zákazníky tak přispět finančními prostředky na podporu handicapovaných dětí,“ říká výkonná ředitelka Slevomatu Marie Chytilová. „V minulých letech byla tato akce velmi úspěšná, podařilo se nám vybrat více než 100.000 korun. Proto bych chtěla zákazníkům poděkovat za podporu a věřím, že i letos se nám společně podaří umožnit dalším handicapovaným dětem žít plnohodnotný život a plnit jim jejich sny,“ dodává Marie Chytilová.

Kromě finančních příspěvků, které Slevomat ve spolupráci se zákazníky vygeneruje pomocí Kolotoče štěstí a pošle na účet projektu, je možné na dobrou věc přispět také nákupem trička s logem symbolického Pochodu na Sněžku, který se pod patronací paralympionika Jaroslava Petrouše uskuteční 31. května 2014 od 8:30 hod. Výstupem na nejvyšší horu ČR vyvrcholí finanční sbírka občanského sdružení Cesta za snem. Výtěžek této dobročinné akce bude věnován na pokrytí nákladů kurzu chůze bez berlí v pražském rehabilitačním centru Malvazinky pro Péťu Januše, který kvůli rakovině přišel o nohu a nyní je při chůzi odkázaný na berle. Odhadovaná cena tohoto kurzu pro Petra s doprovodem maminky je 50 tisíc korun. Zbývající částka bude určena na nákup rehabilitačních a sportovních pomůcek pro další handicapované děti. Trička je možné zakoupit na Slevomatu a finanční příspěvek můžete zaslat také přímo na dárcovský účet 257936912/0300 u Československé obchodní banky, a.s.

 „Posláním občanského sdružení Cesta za snem je zviditelnit aktivity handicapovaných a šířit myšlenku, že život na vozíku nekončí a nikdy není pozdě začít si plnit své sny. Pochod na Sněžku pro Péťu je již třetím projektem, který ve spolupráci se Slevomat.cz podporujeme a věříme, že pro tuto myšlenku nadchneme i širokou veřejnost a společně se nám podaří splnit další sen,“ říká Heřman Volf, předseda občanského sdružení Cesta za snem.

 Více informací o projektu na http://www.slevomat.cz/cestazasnem

20. května 2014