Individuální online lekce angličtiny pro dospělé, děti nebo mládež

550 Kč −18 % od 449 Kč
Vybrat variantu
Voucher do 31. 10. 2024

Přehled nabídky
Voucher do 31. 10. 2024

Varianty (3)

Víte, co rozhodně nechcete slyšet na hodině anglické konverzace? „Ani mi nemluv!“

Při individuální lekci angličtiny s Lucií Schneidrovou rozhodně mlčet nebudete. Lekce je připravená systematicky tak, abyste se mohli ve svých znalostech posouvat dále. Lektorka klade velký důraz na aktivní používání jazyka. Jednotlivá témata si nejdříve ukážete použitá v kontextu, vysvětlíte si je a poté procvičíte. Velmi důležitá je pak fáze aktivace, a to formou komunikačních aktivit. Lucie do výuky zařazuje i poslechová cvičení, abyste se postupně učili porozumět rychlé vázané řeči rodilých mluvčích.

U nižších úrovní používá učebnice, protože je pak možné zachovat určitou strukturu výuky, která je v této fázi učení velmi důležitá. Používají se ale i další materiály – videa na YouTube, kvízy, obrázky atd. Do výuky občas zařazuje občas i principy tzv. jazykové animace a zážitkového učení. Tento koncept využívá různé aktivity, hry a pomůcky k výuce jazyka. Poznatky získané během nějaké zkušenosti nebo prožitku jsou ukládány snadněji do paměti a jsou dlouhodoběji lépe zapamatovatelné a dají se lépe vybavit.

Dobré vědět: Lekce jsou vhodné pro dospělé, děti nebo mládež. Úroveň je nastavena dle potřeb účastníka lekce (A1–B2).

Nahoru