Za krásami jižní Francie: Provence a Monako autobusem, 4 noci se snídaní, průvodce a pestrý program

13 750 Kč
Koupit
Cestovní kancelář HOŠKA TOUR (kontakt) Azurové pobřeží - Francie 2 prodeje 18 zbývá

Přehled nabídky

Města a městečka, památky i přírodní krásy
Avignon, Pont du Gard, Marseille, Camargue atd.
Fakultativně lodí na pevnost If či za koupáním
1 osoba • 7 dní (4 noci)
Města a městečka, památky i přírodní krásy
Avignon, Pont du Gard, Marseille, Camargue atd.
Fakultativně lodí na pevnost If či za koupáním

Co říkají účastníci tohoto zájezdu? „Je t'aime, Francie, přijedu zas!“

Poznejte další krásný kus světa a nechte se unést úžasnými přírodními skvosty i historií a malebnými městečky francouzského regionu Provence a Azurového pobřeží. Na zájezd za krásami jižní Francie vás v termínu 17. až 23. července 2024 zve CK Hoška Tour. Vydáte se na něj autobusem, společnost vám bude dělat průvodce, který má připravený pestrý program, a zajištěné je pro vás ubytování v hotelu včetně snídaně.

A co vás čeká? Provence je slunečný region obklopený z jihu Středozemním mořem, ze severu alpskými vrcholy a ze západu řekou Rhônou. Poznáte nádhernou krajinu provoněnou levandulí, nad kterou se tyčí vrcholky Alp. Obdivovat budete historické památky, klidné vesnice i rušná města, kochat se výhledy na širé moře i již zmiňovaná levandulová pole, cypřišové a piniové háje.

Nevynecháte ani návštěvu druhého nejmenšího městského státu – Monaka s královským palácem, projdete si stezku linoucí se podél zvlněných okrových útesů a vydat se můžete i na lodní výlet – buď na proslulou pevnost If nebo na ostrov Frioul, kde se budete moci vykoupat.

Program zájezdu

1. den

 • Odjezd v odpoledních hodinách. Noční přejezd do Francie.

2. den

 • Monako a Monte Carlo – prohlídka druhého nejmenšího městského státu. Za návštěvu stojí Oceánografické muzeum, ale svou pozornost si zaslouží i královský palác nebo botanická zahrada.

3. den

 • Avignon  – prohlídka papežského města. Za zmínku stojí papežský palác, městské hradby nebo katedrála. Vycházka na vyhlídku na řeku Rhônu.
 • Aven D´Orgnac – nejkrásnější jeskyně oblasti je populárním cílem návštěvníků.
 • Pont du Gard – unikátní akvadukt z dob Římské říše. Impozantní vodovod přes řeku Gard je nejznámější svého druhu v Evropě. Mohutný třípatrový most, který přiváděl vodu do města Nimes.

4. den

 • Saintes-Maries-de-la-Mer – malá vesnička je centrem oblasti Camargue.
 • Camargue – přírodní rezervace v deltě řeky Rhôny je proslulá oblast mokřadů. Vyhlídková plavba lodí přes rezervaci. 
 • Les Baux-de-Provence – skalní město situované na vápencovém skalním ostrohu, rozhled na deltu řeky Rhôny.

5. den

 • Klášter Sénanque – nejznámější cisterciácký klášter regionu Provence leží doslova mezi levandulemi. Jejich pěstováním se také mniši živili.
 • Gordes – na skalním ostrohu se rozprostírá nádherné městečko, které si vybralo k životu mnoho filmových režisérů, skladatelů, herců i malířů.
 • Roussillon – městečko proslulé těžbou okru, přírodního barviva žluté až červené barvy. K těžbě tu docházelo už od prehistorických dob, místním přinášel bohatství až do 19. století.
 • The Ochre Trail – stezka podél zvlněných okrových útesů zbarvených ohnivými tóny barev.

6. den

 • Marseille – největší francouzský středomořský přístav, starý přístav.
 • Notre-Dame-de-la-Garde – neobyzantská bazilika vévodí městu, zvonici zakončuje obrovská socha Panny Marie, interiér je obložen mramorem.
 • Možnost fakultativního lodního výletu. 
  • Chateau D´If  – internace politických vězňů, ostrov proslavil A. Dumas svým románem Hrabě Monte Christo.
  • Alternativně na ostrov Frioul s možností koupání.
 • Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.

7. den

 • Návrat v poledních hodinách. 

Nahoru