Původní nabídka už bohužel vypršela. Prohlédněte si její detail nebo objevte další.

Buďte naší hvězdou: podpořte Světlušku a zrakově postižené seniory

Nenechte si ujít nové nabídky podniku Nadační fond Českého rozhlasu

Pohlídáme, aby vám už žádná nová nabídka neutekla.

 Upozornit na nové nabídky

Podobné nabídky, ze kterých si určitě vyberete

Zobrazit více podobných nabídek

Zobrazit původní nabídku

Přehled nabídky

Celkem vybráno
262 900 Kč
2321 lidí přispělo
5,0

Je potřeba vzájemně si pomoct a za tyto nabídky jsem jenom ráda.

Radka
Příspěvky na asistenty, rehabilitace i pomůcky
Vaše pomoc posvítí hendikepovaným na lepší dny
Aby byl jejich život smysluplný a plnohodnotný
Celkem vybráno
262 900 Kč
2321 lidí přispělo
Varianty (3)
Příspěvky na asistenty, rehabilitace i pomůcky
Vaše pomoc posvítí hendikepovaným na lepší dny
Aby byl jejich život smysluplný a plnohodnotný

Posviťte si na dobro! Staňte se naší hvězdou a pomozte se Světluškou rozzářit dny lidí se zrakovým postižením.

Pojďte spolu se Slevomatem a Světluškou opět šířit dobro a zažijte ten krásný pocit sounáležitosti a pomoci. Letos je tomu přesně 20 let, co Světluška – projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu –, začala pomáhat lidem s vážným zrakovým handicapem žít smysluplný a plnohodnotný život. Pomoc mířila sportovcům, umělcům, maminkám, tatínkům a dalším pečujícím, kteří se starají o dítě s těžkou vadou zraku, seniorům, organizacím – Světluška zkrátka posvítila vždy tam, kde bylo třeba.

Zapojte se do zářijové sbírky a pomozte Světlušce nastartovat dalších (minimálně) 20 let pomoci. Pošlete 100, 200 nebo 500 Kč, které využijí například na hrazení rehabilitačně-ozdravných pobytů, na laskavou a profesionální práci osobních asistentů nebo na pořízení každodenních kompenzačních pomůcek.

Jak jsme pomohli loni?

Slevomat se se Světluškou spojil už v loňské předvánoční kampani. Prostřednictvím sbírky jsme pomáhali těžce zrakově postiženým seniorům. Ruku k dílu přiložilo bezmála dvanáct tisíc z vás, potřebné jste tak společnými silami podpořil částkou více než 1,4 milion korun.

Od začátku roku Světluška přímo seniorům přispěla například přes půl milionu na podporu sociálních služeb, dále byla pomoc zaměřena na práci asistentů a průvodců, na pořízení kompenzačních pomůcek a volnočasové aktivity, které smysluplně vyplní podzim života.

Neztratit sebe sama

S nevidomostí či slabozrakostí se lidé nemusí potýkat od narození, těžké zrakové postižení se může naneštěstí objevit kdykoli v průběhu života, nejčastěji se však týká seniorů. Ti jsou ohroženi nejrůznějšími vadami zraku, a proto se řadí k jedné z významných skupin, na které Světluška pomoc soustředí. Stará se především o to, aby adaptace na novou složitou životní situaci byla co možná nejjednodušší a aby lidé nepřišli s přibývajícím lety o aktivity, kterým se s láskou věnovali celý život.

„Právě to je jakýmsi společným jmenovatelem všech děkovných dopisů, které nám od podpořených jednotlivců přicházejí. Jsou vděčni za to, že se díky příspěvku od Světlušky mohou stále věnovat tomu, co celý život milovali, což nepochybně dodává energii a chuť do života,“ popisuje ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.

Nejčastěji Světluška seniorům přispívá na pořízení stolní kamerové lupy, která pomůže se čtením či luštěním křížovek. Mnohdy ale podpora putuje i na průvodcovské a předčitatelské služby a osobní asistenci. To zajistí seniorům parťáka, který s nimi zajde na procházku, na nákup nebo je doprovodí k lékaři.

Kde už Světluška posvítila?

Paní Miloslavu trápí vrozený šedý zákal od narození. I přes těžkou zrakovou vadu však už od mládí ráda trávila čas četbou knih, a to zejména historických. Po absolvování gymnázia se chtěla humanitním studiím věnovat i nadále, cesty osudu ji však zavedly na Vysokou školu ekonomickou, kde ke svému překvapení zjistila, že právě tabulky a grafy jsou něco, co ji baví snad možná ještě více než historie.

K té se nakonec vrátila až v seniorském věku, kdy jí lékař kvůli zhoršujícímu se zraku doporučil používání digitální čtečky, jejíž nákladné pořízení pomohla financovat i Světluška. Díky čtečce se paní Miloslava začala opět věnovat četbě knih a také samostudiu historie, kterou po domluvě s místní městskou knihovnou v Pelhřimově začala přednášet každý měsíc i pro širokou pro veřejnost.

Organizaci Okamžik podporuje Světluška od svého založení. Doposud jí podala pomocnou ruku s celou řadou projektů v celkové výši 8,8 milionů korun. Jedním z projektů je i program AKTIVNĚ POSLEPU, který lidem se zrakovým postižením nabízí nejrůznější tvůrčí dílny a pohybové lekce. Aktivity programu zaměřené na zručnost využívá i čtyřiašedesátiletá hluchoslepá klientka Dana.

Paní Dana je i přes svůj těžký handicap celý život plná elánu a touhy rozvíjet se. Jako neslyšící v mládí našla uplatnění jako cukrářka a salátářka. Toto povolání ale kvůli zhoršujícímu se zraku musela přestat vykonávat. Překážky ji ale nikdy neodradily, později se začala věnovat domácím a rukodělným aktivitám, dle svých slov například vyráběla „parádní brčka do pohárů“.

Ještě později, od starobního důchodu, se začala angažovat v pomoci lidem, které trápí stejné postižení. K větší samostatnosti Daně pomáhá zejména její dlouhodobá dobrovolnice Okamžiku. Doprovází ji nejenom všude, kde je potřeba, ale vyrážejí spolu i do divadla a na procházky. Nejen díky Okamžiku, ale i díky manželovi a vnoučatům se paní Dana cítí stále aktivně a naplněna štěstím.

Palata je Domovem, který se stará o seniory se zrakovým postižením. Klientům je zde kromě komplexní péče nabízena i hipoterapie, kterou si díky podpoře Světlušky mohou každý měsíc vyzkoušet jak v individuální, tak skupinové formě. Speciální forma hipoterapie, takzvaná dotyková terapie, kdy člověk na koni nesedí, ale pouze se zvířete dotýká, má velmi dobré výsledky právě u lidí se smyslovou vadou a seniorů vůbec. Klient vnímá kontakt s koněm všemi dostupnými smysly a tento kontakt, speciálně pak dotyk, pomáhá odbourávat nedůvěru, strach, úzkost, obavy či pocit osamělosti.

Kontakt s jakýmkoliv živým zvířetem je pro seniory se zrakovým postižením velkým přínosem, vrací je totiž alespoň na chvilku zpět do života, jaký žili dřív. Na hipoterapii se vždy velmi těší i osmašedesátiletá paní Jana. Té dělá nesmírnou radost se s kobylkou pomazlit, pohladit jí po srsti na hlavě a ač téměř nevidí, hledí na zvíře s láskou a porozuměním. Paní Jana se kromě hipoterapie v domově s oblibou věnuje i arteterapii, tedy terapii prostřednictvím výtvarného projevu.

Další z organizací, kde Světluška pomáhá už řadu let, je TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., které poskytuje služby sociální péče a prevence pro nevidomé a slabozraké. Do jihlavského TyfloCentra zamířila naposledy téměř padesátitisícová pomoc při rozšiřování výukové učebny náročných kompenzačních pomůcek, jako jsou například počítače, notebooky nebo ozvučené mobilní telefony. Nyní tak mají klienti TyfloCentra možnost si pomůcku před pořízením nejprve vyzkoušet, nebo se na ní učit ve výukové učebně.

Toho využívá i pětašedesátiletý pan Josef. „V případě kompenzačních pomůcek je pro mě důležité, že se mohu naučit je správně používat například na kurzech. Usnadňují mi život každý den. Za významné považuji i to, že jsem si na rekondici procvičoval chůzi s bílou holí, kterou denně využívám. Potkám se zde i s dalšími nevidomými, můžeme si vyměňovat zkušenosti a podporovat se,“ doplňuje pan Josef jak k pomůckám, tak k rekondičnímu pobytu, který TyfloCentrum zrealizovalo rovněž ze pomoci Světlušky.

Kdy a kde Světluška pomáhá?

Světluška má nezastupitelnou roli v podpoře lidí všech věkových skupin s těžkým zrakovým postižením všude tam, kde pomůcku či službu, kterou potřebují, nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění ani z dávek poskytovaným osobám se zdravotním postižením.

„Typicky jde o případy, kdy na potřebnou kompenzační pomůcku nepřispívá úřad práce vůbec, nebo nemá konkrétní člověk se svou diagnózou na tento příspěvek nárok. Setkáváme se pak ale s případy, kdy má člověk zrakové postižení s velkou progresí, tedy ví, že se mu zrak bude výrazně zhoršovat, proto se potřebuje s pomůckou naučit pracovat včas ještě se zbytky zraku, ale úřad nahlíží na jeho potřebu v závislosti na aktuálním stavu,“ vysvětluje ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.

Senioři trpící věkem podmíněnou makulární degenerací nebo jejich blízcí se na Světlušku obrací s žádostí nejčastěji o příspěvek na kamerové lupy, protože jen výjimečně je jejich postižení zraku vyhodnoceno úřadem práce jako limitující pro každodenní fungování seniora, byť už nejsou schopni na blízko přečíst a rozpoznat skoro nic.

O Světlušce

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým. Už od roku 2003 se snaží dělat radost hned dvakrát, a to jak nepřetržitou finanční pomocí zrakově postiženým, tak pořádáním osvětových a zážitkových aktivit pro všechny dárce.

Pomáhají budovat systém kvalitní péče o zrakově postižené skrze organizace, které díky nadační podpoře mohou realizovat své projekty zaměřené například na vzdělávání, vytváření pracovních míst, vývoj nových technologií nebo průvodcovské a asistenční služby.

Na světluščích akcích si přijdou na své sportovní nadšenci v rámci Nočních běhů pro Světlušku, milovníci kávy a neotřelých zážitků v Kavárně POTMĚ i hudební fanoušci na koncertě Světlo pro Světlušku. Od roku 2020 těší Světluška také příznivce nepřetržitého poslechu – rozhovory známých osobností s nevidomými a slabozrakými mohou zájemci ladit v Podcastu POTMĚ.

Příjemci pomoci Světlušky mohou rovněž využít služeb Půjčovny kompenzačních pomůcek – ta nabízí různé pomůcky k vyzkoušení, to aby měl v případě zájmu každý možnost pomůcku nejprve dobře vyzkoušet a zjistit, zda mu vyhovuje. Právní rady a doporučení nevidomým a slabozrakým poskytuje v rámci projektu Osvětlovna. Zrakově postižené fanoušky sportu a kultury se snaží aktivně zapojit prostřednictvím osvětového projektu Nevidomý fanoušek, který rovněž funguje jako doporučení v přístupnosti pro pořadatele sportovních a kulturních akcí. 

Nahoru