Vyhotovení rodokmenu v otcovské i mateřské linii až do 5. generace

2 235 Kč od 1 599 Kč
Vybrat variantu
Voucher do 30. 4. 2023

Přehled nabídky Voucher do 30. 4. 2023

Varianty (3)

Termín

Platnost do 30. 4. 2023.

V ceně

Rodokmen do 4. generace v otcovské, či mateřské linii – 3 manželské páry (6 osob) narozených pouze na území Česka

 • Výsledkem bádání bude rodinný strom života a výpis předků, v nichž bude uvedeno jméno a příjmení osoby, datum a místo narození, datum a místo svatby, datum a místo úmrtí, případně povolání a příčina smrti. Vše v elektronické podobě.
 • Doba zpracování je 3 měsíce 

Omezení

Nebude-li možno rodokmen v otcovské, či mateřské linii dokončit z důvodu chybějících počátečních dat, nebo nedostačujících nalezených záznamů, bude objednávka dokončena v jiné linii. 

 • Rezervace: předem na e‑mailu info@genrodokmeny.cz - uveďte kód voucheru.
 • Pro zahájení bádání uveďte informace o výchozí osobě a údaje o rodičích a prarodičích.
 • V případě nutnosti komunikovat s matrikami, bude potřeba dodat plnou moc úředně ověřenou a zaslat kopii rodného, či oddacího listu zmocnitele plné moci. 
 • Po vytvoření objednávky již nelze voucher stornovat nebo refundovat.
 • V případě, že vstupní data nebo nalezené záznamy nebudou dostatečné pro zpracování rodokmenu v objednaném rozsahu, je možné se domluvit na dokončení zakázky v rámci jiné rodové linie
2 235 Kč1 599 Kč
Můžete zakoupit max. 2 vouchery na osobu na 30 dní.
2 235 Kč1 599 Kč

Termín

Platnost do 30. 4. 2023.

V ceně

Rodokmen do 5. generace v otcovské, či mateřské linii – 4 manželské páry (8 osob) narozených pouze na území Česka

 • Výsledkem bádání bude rodinný strom života a výpis předků, v nichž bude uvedeno jméno a příjmení osoby, datum a místo narození, datum a místo svatby, datum a místo úmrtí, případně povolání a příčina smrti. Vše v elektronické podobě.
 • Doba zpracování je 3 měsíce 

Omezení

Nebude-li možno rodokmen v otcovské, či mateřské linii dokončit z důvodu chybějících počátečních dat, nebo nedostačujících nalezených záznamů, bude objednávka dokončena v jiné linii.
 • Rezervace: předem na e‑mailu info@genrodokmeny.cz - uveďte kód voucheru.
 • Pro zahájení bádání uveďte informace o výchozí osobě a údaje o rodičích a prarodičích.
 • V případě nutnosti komunikovat s matrikami, bude potřeba dodat plnou moc úředně ověřenou a zaslat kopii rodného, či oddacího listu zmocnitele plné moci. 
 • Po vytvoření objednávky již nelze voucher stornovat nebo refundovat.
 • V případě, že vstupní data nebo nalezené záznamy nebudou dostatečné pro zpracování rodokmenu v objednaném rozsahu, je možné se domluvit na dokončení zakázky v rámci jiné rodové linie
2 980 Kč1 999 Kč
Můžete zakoupit max. 2 vouchery na osobu na 30 dní.
2 980 Kč1 999 Kč

Termín

Platnost do 30. 4. 2023.

V ceně

Rodokmen v podobě vývodu (po všech liniích) do 4. generace – 7 manželských párů (14 osob) narozených pouze na území Česka

 • Výsledkem bádání bude rodinný strom života a výpis předků, v nichž bude uvedeno jméno a příjmení osoby, datum a místo narození, datum a místo svatby, datum a místo úmrtí, případně povolání a příčina smrti. Vše v elektronické podobě.
 • Doba zpracování je 5 měsíců 

Omezení

Nebude-li možno některou generaci zkompletovat z důvodu chybějících počátečních dat, nebo nedostačujících nalezených záznamů, bude objednávka dokončena nalezením dat v 5., či další generaci tak, aby počet nalezených osob odpovídal objednávce.
 • Rezervace: předem na e‑mailu info@genrodokmeny.cz - uveďte kód voucheru.
 • Pro zahájení bádání uveďte informace o výchozí osobě a údaje o rodičích a prarodičích.
 • V případě nutnosti komunikovat s matrikami, bude potřeba dodat plnou moc úředně ověřenou a zaslat kopii rodného, či oddacího listu zmocnitele plné moci. 
 • Po vytvoření objednávky již nelze voucher stornovat nebo refundovat.
 • V případě, že vstupní data nebo nalezené záznamy nebudou dostatečné pro zpracování rodokmenu v objednaném rozsahu, je možné se domluvit na dokončení zakázky v rámci jiné rodové linie
5 215 Kč3 499 Kč
Můžete zakoupit max. 2 vouchery na osobu na 30 dní.
5 215 Kč3 499 Kč

Chcete vědět jak žili a čím byli vaši předci?

Pak jste na správném místě! Marek Navrátil vám pomůže toto tajemství odhalit – tvorba rodokmenů už dávno není jen výsadou šlechticů, ale díky dobře zachovalým matričním knihám se dají dohledat informace o předcích každého. A věřte, že se často dozvíte něco velmi zajímavého a překvapivého.

Co bude potřeba?

Pro zahájení bádání budou třeba informace o výchozí osobě a také údaje o rodičích a prarodičích. Kvůli komunikaci s matrikami bude potřeba dodat také úředně ověřenou plnou moc a kopie rodného či oddacího listu zmocnitele plné moci.

Nebude-li možno rodokmen dokončit z důvodu chybějících počátečních dat nebo nedostačujících nalezených záznamů, bude objednávka dokončena v jiné linii, nebo doplněna data v další generaci tak, aby souhlasil počet osob, jejichž počet je uveden v každé variantě.

Pokud dodáte vlastní data osob v 2., či 3. generaci (narození, svatba, úmrtí), bude k objednávce přidán odpovídající počet osob nad rámec objednané varianty. Příklad: když budete mít tato data rodičů výchozí osoby, najdou další 2 osoby nad rámec objednané varianty v některé z linií. 

2 235 Kč
od 1 599 Kč