Adventní výlet do Krakova: průvodce, doprava autobusem, nápoj zdarma

769 Kč od 729 Vybrat variantu

Přehled nabídky

1 osoba • 1 den (0 nocí)

Termín

V období 30. 11. – 21. 12. 2019, vyberte si termín.

Doprava: Autobusem

Nástupní místa

 • Brno - 04:00
 • Olomouc - 05:30
 • Ostrava - 07:00

Ostatní služby

 • Pojištění CK proti úpadku
 • Pojištění cestujících, léčebných výloh a zavazadel na 100 mil. Kč během přepravy
 • Teplý nápoj na pauze zdarma – káva / čaj
  • o nápoj požádejte řidiče o pauze, není roznášen

Průvodce / technický dozor

 • Služby průvodce CK

Omezení

Minimální počet účastníků zájezdu pro daný termín je stanoven na 32 osob. V případě, že nebude naplněn dostatečný počet osob, má CK právo z důvodu neobsazení autobusu na změnu termínu či vrácení peněz. Minimální počet klientů u jednotlivých nástupních míst je 6. V případě, že nebude naplněna minimální kapacita, CK má nárok na přesunutí na nejbližší možné nástupní místo. Změna programu vyhrazena. 

Uplatněte voucher do 29. 11. 2019.

Nevhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.

 • Do 24h od obdržení voucheru je nutná registrace ZDE.
 • Ve spodní části stránky si vyberte požadovaný termín zájezdu a klikněte na OBJEDNAT.
 • Zvolte místo odjezdu a počet osob na rezervaci.
 • Do pole „Zadejte slevový kód” uveďte: VTKRA2019.
 • Klikněte na tlačítko OK (Sleva se Vám automaticky poníží na cenu voucheru).
 • Do poznámky poté uveďte kód / kódy voucheru a klikněte na tlačítko „Přejít k objednávce“. Pro každou osobu v rezervaci musí být uveden kód voucheru.
 • Zkontrolujte vaše údaje a vyplňte údaje spolucestujících. Klikněte na tlačítko „Objednat“.
 • Pokračujte dále v objednávce. Při výběru platby ve spodní části obrazovky doplňte u Platby pomocí voucheru Slevový kód a klikněte na „vyplňte prosím“. Na Váš e‑mail přijde potvrzení rezervace. Cestovní smlouvu dostanete od nás automaticky po ověření čísel slevových voucherů.
 • Důležité upozornění: Časy odjezdů jsou pouze orientační. CK si vyhrazuje právo na změny časů odjezdů, případně trasy, v závislosti na naplnění kapacit daných autobusů. Nástupní místo s menším obsazením než 6 osob bude přesunuto na nejbližší nástupní místo na trase.
 • Please complete the booking by the following steps: 
 • After receiving the voucher, registration is required within 24 hours HERE.
 • In the TIME section, select your desired trip date and click ORDER.
 • Select departure place and number of people on reservation.
 • In the „Zadejte slevový kod“ field, enter:” VTKRA2019.
 • Click the OK button (the discount is automatically reduced to the voucher price).
 • Fill in the contact person for the entire booking.
 • Then enter the voucher code / codes in the note (XXXX-XXXX-XAX-XXX) and click the " Jděte k objednávce“ button“. For each person in the reservation, the voucher code must be given in the note. Continue by clicking OBJEDNAT..
 • Check your details and fill in the passenger information.
 • Always put passengers together in one reservation.  Click the button POKRAČOVAT NA VÝBĚR PLATBY.
 • Continue on the order.
 • When selecting a payment at the bottom of the screen, add the „PLATBA POMOCÍ VOUCHERU“ discount code and click on ZAPLATIT.
 • A confirmation email will appear on your email. You will receive a travel contract from us automatically after checking the discount voucher numbers.
 • Не позже 24 часов после получения ваучера необходима регистрация здесь.
 • В части TERMÍN выбрать желаемый срок поездки и щёлкнуть по OBJEDNAT.
 • Выбрать место отъезда и количество лиц для бронирования.
 • В окошко „Zadejte slevový kód” привести: VTKRA2019.
 • Щёлкнуть по значку OK (Скидка автоматически снизится до стоимости ваучера).
 • Заполнить контактное лицо для всей брони.
 • В примечание необходимо написать код/коды ваучера (XXXX-XXXX-XAX-XXX) и
 • щёлкнуть по значку „Přejít k objednávce“. Для каждого лица в бронировании
 • необходимо привести код ваучера в примечании. Продолжать щёлком по значку
  OBJEDNAT.
 • Проверить Все ваши данные и заполнить данные о спутниках. Сопутствующие
  лица приводить всегда на одной броне. Щёлкнуть по значку POKRAČOVAT
  NA VÝBĚR PLATBY.
 • Продолжать в заказу. При выборе способа платежа в нижней части экрана
  заполнить у PLATBA POMOCÍ VOUCHERU Скидочный код ………………………..
  и щёлкнуть по значку ZAPLATIT.
 • В Ваш электронный ящик поступает подтверждение бронирования. Договор на
  приобретение путёвки поступит автоматически после контроля номера
  скидочных ваучеров. 
 • Dítě za cenu voucheru.
 • Nepovinný (volitelný) příplatek: 
  • Rezervace vámi vybraného sedadla 290 Kč.
 • Cestovní a úrazové pojištění (během pobytu):
  • Bez pojištění storna 27 Kč/den
 • Vstupy do objektů
 • Zvířata: nejsou povolena.

Po provedení registrace u CK voucher nelze voucher stornovat.

Využijte body ze zaměstnaneckých programů. Na tuto nabídku můžete využít body těchto benefitních společností:

Jak funguje převod benefitních bodů?

769 Kč 729 Kč

Termín

V období 30. 11. – 21. 12. 2019, vyberte si termín.

Doprava: Autobusem

Nástupní místa

 • Praha - 01:15
 • Jihlava - 03:00

Ostatní služby

 • Pojištění CK proti úpadku
 • Pojištění cestujících, léčebných výloh a zavazadel na 100 mil. Kč během přepravy
 • Teplý nápoj na pauze zdarma – káva / čaj
  • o nápoj požádejte řidiče o pauze, není roznášen

Průvodce / technický dozor

 • Služby průvodce CK

Omezení

Minimální počet účastníků zájezdu pro daný termín je stanoven na 32 osob. V případě, že nebude naplněn dostatečný počet osob, má CK právo z důvodu neobsazení autobusu na změnu termínu či vrácení peněz. Minimální počet klientů u jednotlivých nástupních míst je 6. V případě, že nebude naplněna minimální kapacita, CK má nárok na přesunutí na nejbližší možné nástupní místo. Změna programu vyhrazena. 

Uplatněte voucher do 29. 11. 2019.

Nevhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.

 • Do 24h od obdržení voucheru je nutná registrace ZDE.
 • Ve spodní části stránky si vyberte požadovaný termín zájezdu a klikněte na OBJEDNAT.
 • Zvolte místo odjezdu a počet osob na rezervaci.
 • Do pole „Zadejte slevový kód” uveďte: VTKRA2019.
 • Klikněte na tlačítko OK (Sleva se Vám automaticky poníží na cenu voucheru).
 • Do poznámky poté uveďte kód / kódy voucheru a klikněte na tlačítko „Přejít k objednávce“. Pro každou osobu v rezervaci musí být uveden kód voucheru.
 • Zkontrolujte vaše údaje a vyplňte údaje spolucestujících. Klikněte na tlačítko „Objednat“.
 • Pokračujte dále v objednávce. Při výběru platby ve spodní části obrazovky doplňte u Platby pomocí voucheru Slevový kód a klikněte na „vyplňte prosím“. Na Váš e‑mail přijde potvrzení rezervace. Cestovní smlouvu dostanete od nás automaticky po ověření čísel slevových voucherů.
 • Důležité upozornění: Časy odjezdů jsou pouze orientační. CK si vyhrazuje právo na změny časů odjezdů, případně trasy, v závislosti na naplnění kapacit daných autobusů. Nástupní místo s menším obsazením než 6 osob bude přesunuto na nejbližší nástupní místo na trase.
 • Please complete the booking by the following steps: 
 • After receiving the voucher, registration is required within 24 hours HERE.
 • In the TIME section, select your desired trip date and click ORDER.
 • Select departure place and number of people on reservation.
 • In the „Zadejte slevový kod“ field, enter:” VTKRA2019.
 • Click the OK button (the discount is automatically reduced to the voucher price).
 • Fill in the contact person for the entire booking.
 • Then enter the voucher code / codes in the note (XXXX-XXXX-XAX-XXX) and click the " Jděte k objednávce“ button“. For each person in the reservation, the voucher code must be given in the note. Continue by clicking OBJEDNAT..
 • Check your details and fill in the passenger information.
 • Always put passengers together in one reservation.  Click the button POKRAČOVAT NA VÝBĚR PLATBY.
 • Continue on the order.
 • When selecting a payment at the bottom of the screen, add the „PLATBA POMOCÍ VOUCHERU“ discount code and click on ZAPLATIT.
 • A confirmation email will appear on your email. You will receive a travel contract from us automatically after checking the discount voucher numbers.
 • Не позже 24 часов после получения ваучера необходима регистрация здесь.
 • В части TERMÍN выбрать желаемый срок поездки и щёлкнуть по OBJEDNAT.
 • Выбрать место отъезда и количество лиц для бронирования.
 • В окошко „Zadejte slevový kód” привести: VTKRA2019.
 • Щёлкнуть по значку OK (Скидка автоматически снизится до стоимости ваучера).
 • Заполнить контактное лицо для всей брони.
 • В примечание необходимо написать код/коды ваучера (XXXX-XXXX-XAX-XXX) и
 • щёлкнуть по значку „Přejít k objednávce“. Для каждого лица в бронировании
 • необходимо привести код ваучера в примечании. Продолжать щёлком по значку
  OBJEDNAT.
 • Проверить Все ваши данные и заполнить данные о спутниках. Сопутствующие
  лица приводить всегда на одной броне. Щёлкнуть по значку POKRAČOVAT
  NA VÝBĚR PLATBY.
 • Продолжать в заказу. При выборе способа платежа в нижней части экрана
  заполнить у PLATBA POMOCÍ VOUCHERU Скидочный код ………………………..
  и щёлкнуть по значку ZAPLATIT.
 • В Ваш электронный ящик поступает подтверждение бронирования. Договор на
  приобретение путёвки поступит автоматически после контроля номера
  скидочных ваучеров. 
 • Dítě za cenu voucheru.
 • Nepovinný (volitelný) příplatek: 
  • Rezervace vámi vybraného sedadla 290 Kč.
 • Cestovní a úrazové pojištění (během pobytu):
  • Bez pojištění storna 27 Kč/den
 • Vstupy do objektů
 • Zvířata: nejsou povolena.

Po provedení registrace u CK voucher nelze voucher stornovat.

Využijte body ze zaměstnaneckých programů. Na tuto nabídku můžete využít body těchto benefitních společností:

Jak funguje převod benefitních bodů?

899 Kč 829 Kč
Ty největší vánoční trhy najdete na Rynku Główny
Vánoční tradice, dobroty i suvenýry
1× nealkoholický horký nápoj zdarma

Čeho není nikdy dost? Pravé vánoční atmosféry.

A tu si můžete vychutnat během jedné z adventních sobot – CK Vega Tour vás vezme na pravý vánoční výlet do polského Krakova, kde si užijete adventní trhy na náměstí Rynek Glówny, které patří k těm nejkrásnějším na světě. Na místo se pohodlně dopravíte autobusem s pohodlnými sedadly a toaletou a navíc s vámi bude po celou dobu i průvodce, který vám ukáže i významné památky Krakova.

A co vás čeká? 

 • V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR
 • Příjezd do Krakova během dopoledne
 • Možnost zúčastnit se prohlídky města s průvodcem, kde uvidíte:
  • hrad Wawel a baziliku, kde jsou pohřbeny významné osobnosti polské historie
  • slavnou tržnici Sukiennici
  • kostel Panny Marie
  • brány městského opevnění Barbakanu
 • Individuální volno k návštěvě trhů

Nástupní místa a jednotlivé trasy

Trasa A – Praha, Jihlava

Trasa B – Brno, Olomouc, Ostrava

Časy odjezdů jsou pouze orientační. CK si vyhrazuje právo na změny časů odjezdů v závislosti na naplnění kapacit daných autobusů. Jednotlivá nástupní místa jsou obsluhována jen v případě obsazení min 6 osobami. Pokud není nástupní místo obsazeno, bude rezervace přeodbavena na nejbližší nástupní místo. 

769 Kč
od 729