Sumarizovaný přehled plateb a pro DPH

Ze smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek vyplývá, že během naší spolupráce peníze přijímáte už v okamžiku, kdy je objednávka zaplacena. Tyto peníze máte uloženy na našem bankovním účtu. V rámci propachtu (pronájmu) obchodní platformy si totiž pronajímáte i náš bankovní účet, finance jsou však od počátku vaše.

Přehledy těchto plateb jsou k dispozici ve vašem rozhraní v záložce Vyúčtování a dále pak v Přehledu plateb akcí. Tyto informace si můžete stáhnout buď za každou akci samostatně nebo nově i vše najednou jako sumarizovaný přehled.

Více o tom, jak účtovat akce na Slevomatu naleznete zde v Partnerském průvodci.

Sumarizovaný přehled plateb

Sumarizovaný přehled plateb je soupis všech zaplacených a stornovaných objednávek za zvolené období pro vybrané akce. Může sloužit také jako podklad pro odvod DPH.

Stačí si pouze vybrat, jaké akce mají být součástí přehledu a definovat období, pro které jej potřebujete, a kliknutím na „Exportovat do xls“ se vám dokument zkompletuje a stáhne.

Ve staženém dokumentu máte k dispozici kompletní informace k jednotlivým přijatým platbám, zejm. o:

  • datu zaplacení objednávky
  • datu využití voucheru
  • jménu zákazníka případně jeho fakturačních údajích (pokud je při objednávce uvede)
  • celkové ceně zaplacené zákazníkem i jednotlivých složkách této ceny (příplatky)
  • vyčíslení základu daně a sazby DPH
  • datu případného storna
  • profilu, ke kterému se objednávka vztahuje

V okamžiku, kdy je voucher uplatněn, propíše se do přehledu jeho kód a datum uplatnění.

Finance za uplatněné vouchery a zboží odesíláme z našeho účtu 3× měsíčně a to 2., 11. a 21. dne v měsíci. V případě, že toto datum vychází na den pracovního volna, peníze odesíláme první následující pracovní den.

Stornované objednávky jsou vždy zvýrazněny červeně.

Díky tomuto máte přehled o tom, kolik objednávek již bylo vyúčtováno, u kterých teprve bude poskytnuta služba zákazníkovi a které byly stornovány.

Neméně důležitou informací je vyčíslení základu daně a tomu odpovídající výše DPH za poskytované služby. Před podpisem Dílčí smlouvy prosím tyto informace vždy zkontrolujte. Jedině tak budou v přehledu zobrazeny správné údaje.

Pozn. Partnerům, kteří umožňují zákazníkům čerpání z FKSP a udělili Slevomatu plnou moc k vystavování zálohových a daňových dokladů, zobrazujeme v posledních sloupcích přehledu také data a čísla vystavených dokladů.

Více k možnosti vystavování dokladů zde.

V případě, že si přejete prohlédnout všechny přijaté platby za zaplacené objednávky u konkrétní akce bez ohledu na období, stáhněte si Zaplacené objednávky. Přehled je vždy aktuální k danému okamžiku.

Sumarizovaný přehled pro DPH

Tento přehled je vlastně takovým shrnutím přijatých plateb pro vybrané akce za konkrétní ukončený kalendářní měsíc. Slouží jako podklad pro odvod DPH.

Přehled za předchozí měsíc je možné vygenerovat nejdříve 6. dne aktuálního měsíce.

Sumarizovaný přehled pro DPH je vhodné generovat pro:

  • běžící akce – za účelem odvodu DPH z nově prodaných voucherů,
  • akce s platnými vouchery – za účelem vrácení přeplatku DPH při stornu voucherů.

Na prvním listu vždy naleznete sumarizaci, další listy se pak věnují jednotlivým akcím.

Pokud vyberete všechny akce, z dokumentu bude jasně patrné, u kterých akcí evidujeme v daném měsíci přijaté platby či storna.

Pokud sháníte tyto údaje pouze pro jednu konkrétní akci, ale po celou dobu jejího konání, je Vám k dispozici Přehled pro DPH. V tomto dokumentu odpovídá každá stránka jednotllivým měsícům, během kterých se u ní generovaly prodeje případně storna. 

Zpět na výpis článků

Související články


Nahoru