Jak zjistit stav tržby k 31. 12.

Jak zjistit počet prodaných voucherů za jeden kalendářní rok

Po přihlášení do Partnerského rozhraní přejděte do sekce Vyúčtování a otevřete Přehled plateb akcí. V části Sumarizované přehledy zvolte možnost označit všechny akce, vyberte období od 1. 1. do 31. 12. daného roku a klikněte na Export.

Po stažení se otevře excelová tabulka s přehledem prodaných voucherů za zvolený kalendářní rok.

!Přehled obsahuje i prodané vouchery, které byly následně stornované (červená barva)!

Pomocí filtru zjistíte celkový počet prodaných (nestornovaných) voucherů u jednotlivých akcí. V sloupci (Akce) nastavte filtr podle barvy buňky – bílá/bez výplně a zvolte požadované ID akce.

Následně si v sloupci (Varianta) můžete vyselektovat i počet prodaných voucherů na základě jednotlivých variant od dané akce.

Jak zjistit finanční hodnotu prodaných voucherů za jeden kalendářní rok

Pro zjištění celkové hodnoty prodaných voucherů vyberte pomocí filtru pouze Nestornované vouchery (např. sloupec Celková cena -filtr podle barvy buňky- bílá/bez výplně) a následně je sečtěte. Výsledná suma představuje hodnotu všech prodaných voucherů ve zvoleném kalendářním roce před odečtením naší provize.

Jak zjistit celkovou tržbu k 31. 12.

V excelové tabulce pomocí filtru znovu vyberte Nestornované vouchery a v sloupci (Datum uplatnění voucherů) zvolte pouze buňky Bez mezery/textu. Následně si v sloupci (Celková cena) sečtěte všechny hodnoty. Dostanete hodnotu tržby za všechny uplatněné vouchery v daném roce před odečtením naší provize.

Pro kontrolu výše obdržené tržby k 31. 12. za daný rok otevřete v partnerském rozhraní sekci Vyúčtování a postupujte dle následujících kroků:

1. Krok

V sekci Vyúčtování – Vyúčtování akcí sečtěte částku za všechny provize (pozor na finální provizní faktury se zvláštní odměnou poskytovatele) a zaslanou tržbu datovanou od 11. 1. do 21. 12. daného kalendářního roku.

2. Krok

V excelové tabulce vyfiltrujte Vouchery uplatněné mezi 2. 1. a 20. 12. daného roku a sečtěte jejich finanční hodnotu. Pokud se výsledná finanční hodnota shoduje se součtem všech provizí a zaslané tržby z kroku 1, tak vám byla tržba za všechny uplatněné vouchery v daném období náležitě vyplacena.

3. Krok

V excelové tabulce se podívejte, zda-li máte nějaké Vouchery uplatněné k 1. 1. ve zvoleném kalendářním roce. Pokud ne, tak tento krok přeskočte prosím.

Pokud ano, tak si stáhněte Vyúčtování za období 21. 12. – 1. 1. daného roku. Následně opět sečtěte provizi a vyplacenou tržbu za vouchery uplatněné k 1. 1. Pokud se součet shoduje s výslednou finanční hodnotou za vouchery uplatněné k 1. 1. v excelové tabulce, tak i zde vám byla tržba v pořádku vyplacena.

!Zde je nutné vybrat částky pouze za vouchery uplatněné k 1. 1. !

Součet tržby z kroku 1 a 3 představuje vyplacenou tržbu za všechny uplatněné vouchery od 1. 1. do 21. 12. daného roku.

4. Krok

Opakujte postup z předchozího kroku, ale stáhněte si Vyúčtování za období 21. 12 – 1. 1. následujícího roku (např. v případě zjišťování stavu pohledávek za rok 2022, si stáhněte Vyúčtování 21. 12. 2022 – 1. 1. 2023).

V excelové tabulce vyselektujte Uplatněné vouchery od 21. 12. do 31. 12. a získanou částku porovnejte opět se součtem zaslané tržby a započtené provize. Zde si dejte pozor, abyste do tržby a provize nezapočítali vouchery, které jsou uplatněné 1. 1. následujícího roku.

Výsledná částka vám bude chybět na vašem bankovním účtu k 31. 12. zvoleného kalendářního roku vzhledem k našemu nastavení vyúčtovacích období. Tato částka Vám bude vyplacena dne 2. 1. (nebo v nejbližším pracovním dni) následujícího roku na váš bankovní účet.

V případě, že budete evidovat neobdržené platby za kalendářní rok i po obdržení tržby zaslané 2. 1. v následujícím roce, tak nás prosím neváhejte kontaktovat na partneri@slevomat.cz nebo na tel. +420 776 673 831.

Zpět na výpis článků

Související články


Nahoru