Blatenský vrch

Blatenský vrch (1043 m) stojí za výšlap jak kvůli nádherné přírodě, tak kvůli úžasnému výhledu. Ten si můžete vychutnat jak ze samotného horského vrcholu, tak z proslulé rozhledny, která pochází z roku 1913. Na vrchol dojdete nejkratší cestou po červené značce od silnice vedoucí mezi Horní Blatnou a Božím Darem. Ovšem byla by chyba nevydat se krásnější trasou po naučné stezce z Horní Blatné okolo Vlčích jam.