Muzeum řemesel Moravské Budějovice

Zavítejte do světa řemesel, která byla součástí každodenního života našich předků. V budově zámku a v bývalých masných krámů v Moravských Budějovicích vám je přiblíží dvě rozsáhlé expozice. V zámeckých prostorách si prohlédnete především řemesla městská (knihařství, výroba nábytku či například stavebnictví), výstavu o historii města a archeologické nálezy Moravskobudějovicka. Masné krámy jsou věnovány venkovským řemeslům, v místních dílnách tak uvidíte hlavně nástroje a výrobky barvířů, hrnčířů, kamnářů, přadláků lnu či řezníků.