Terezín

Pozdně barokní pevnost Terezín byla založena v roce 1780. Zahrnuje klasicistní, jednotně zbudované civilní i vojenské budovy a bývalý garnizónní empírový kostel z let 1805–1810. Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947.