Kunzov

Letohrádek ve stylu romantické napodobeniny středověkého hradu je obehnán zdí s cimbuřím a kulatými věžemi. Vstupní bránu s gotickým obloukem střeží impozantní kamenní lvi.