Pečujte o své zdraví – a hubnutí půjde skoro samo

Tohle předsevzetí bývá myšleno nejupřímněji a vyřčeno s úpěnlivou touhou v hlase. Ale realitu všichni známe – plnit ho se většinou moc nedaří. Zkuste to letos jinak! Proložte…

Tohle předsevzetí bývá myšleno nejupřímněji a vyřčeno s úpěnlivou touhou v hlase. Ale realitu všichni známe – plnit ho se většinou moc nedaří. Zkuste to letos jinak! Proložte…

Vyberte ten nejlepší burger a vyhrajte kredity v hodnotě 5 000 Kč. Více