Simbis - Světlo vlastního nitra

Svět kolem nás i v nás z jiného úhlu pohledu, rozvoj osobnosti, probouzení vnitřní síly, aktivace smyslového i mimosmyslového vnímání. Semináře a kurzy umožňující sebepoznání a otevření se lásce.

Tento podnik právě nemá žádnou nabídku.