Speak With Me

Agentura byla založena v roce 2001 a vizí jejího zahraničního vedení je poskytovat kvalitní jazykové služby. V kurzech klademe důraz na porozumění mluveného a psaného slova, konverzaci, čtení a zejména na výslovnost a budování slovní zásoby. Proto je také většina našich kurzů vedena pouze rodilými mluvčími se znalostí českého jazyka, kteří Vás nejlépe naučí jazyk používat.

Tento podnik právě nemá žádnou nabídku.

Předchozí nabídky