Speak With Me

Agentura byla založena v roce 2001 a vizí jejího zahraničního vedení je poskytovat kvalitní jazykové služby. V kurzech klademe důraz na porozumění mluveného a psaného slova, konverzaci, čtení a zejména na výslovnost a budování slovní zásoby. Proto je také většina našich kurzů vedena pouze rodilými mluvčími se znalostí českého jazyka, kteří Vás nejlépe naučí jazyk používat.

Tento podnik právě nemá žádnou nabídku.