Kategorie

Zpracování rodokmenu z otcovské/mateřské linie

Po spojení s poskytovateli služby budete požádáni o dostupné informace o výchozí osobě a případně jejích předcích (jako jsou data a místa narození, úmrtí nebo kde a kdy byli oddáni). Připravte si co nejvíce dalších informací o Vašich předcích - rodné, oddací nebo úmrtní listy, bydliště, ale i jakékoliv jiné úřední dokumenty, které máte k dispozici (vysvědčení, výuční listy, ...), ale můžou pomoci i jiné např. parte, svatební oznámení, apod. Důležité mohou být i rodinné historky. Pokud nic nemáte, nevadí, začneme s pátráním u Vás. Budu od Vás potřebovat dodat ověřenou plnou moc a kopii rodného listu - a to osoby, která je přímým příbuzným dohledávaných osob. Do živých matrik (matriky uložené na úřadě, ty které nejsou ještě v archívu) mohou nahlížet pouze přímí příbuzní, ostatní až po uplynutí zákonné lhůty (ta je 100 let od provedení posledního záznamu u narození, 75 let u sňatků a 30 od úmrtí). Proto od Vás bude potřeba dodat ověřenou plnou moc a ověřenou kopii dokladu prokazující příbuznost (rodný list). Nyní je již možné začít pátrat po Vašich předcích a dozvíte se tak více o minulosti své rodiny a o sobě. Rádi byste se o sobě a svých předcích dozvěděli více? Nebo znáte někoho, kdo po tomto odhalení touží, ale brání mu v tom časové či finanční problémy? Poukaz na vypracování otcovské či mateřské linie do 4. či 5. generace, je tím pravým dárkem, který zaručeně potěší a udělá ohromnou radost.

Dnešní nabídky Zpracování rodokmenu z otcovské/mateřské linie